Zdjęcia inwestycji
27.06.2019 - widok inwestycji od strony ul.Dzieci Warszawy

27.06.2019 - wej?cie do klatki D

27.06.2019 - klub fitness Zdrofit ju? czynny

27.06.2019 - alejka wzd?u? parkingu

27.06.2019 - wej?cie do klatki C

27.06.2019 - widok inwestycji od strony parkingu

27.06.2019 - klub fitness Zdrofit

27.06.2019 - ogrdki od strony zachodniej

27.06.2019 - doj?cie do terenu zielonego

27.06.2019 - dojazd do parkingu klubu Zdrofit

27.06.2019 - teren zielony za parkingiem

27.06.2019 - widok skrzyde? B, C i E od strony wschodniej

27.06.2019 - ogrdki od strony zachodniej

27.06.2019 - teren zielony na ko?cu osiedla

27.06.2019 - wej?cie do klatki C

25.05.2019 - widok inwestycji od strony wschodniej

25.05.2019 - ostatnie prace ziemne od strony ul.Dzieci Warszawy

25.05.2019 - ostatnie prace w ogrdkach od strony zachodniej

25.05.2019 - nowa nawierzchnia ul.Dzieci Warszawy

25.05.2019 - widok budynku od strony parkingu

25.05.2019 - dojazd do inwestycji ulic? Dzieci Warszawy - nowa nawierzchnia

25.05.2019 - klub fitness Zdrofit na parterze budynku

25.05.2019 - wej?cie do klatki D

25.05.2019 - prace drogowe przy budowie ul.Dzieci Warszawy

25.05.2019 - prace przy odtwarzaniu nawierzchni nad sieci? kanalizacyjn?

6.05.2019 - prace ogrodnicze w cz??ciach wsplnych

6.05.2019 - szpaler drzew wzd?u? parkingu

6.05.2019 - ostatnie prace ogrodnicze w ogrdkach

6.05.2019 - nasadzenia za parkingiem. Prace ziemne na ko?cu osiedla pod trawnik.

6.05.2019 - przygotowanie nasadze? wzd?u? parkingu

6.05.2019 - gotowe przy??cze wody

6.05.2019 - jab?onie na patio

6.05.2019 - prace ogrodnicze

23.04.2019 - przeszklone balkony na elewacji klatki A

23.04.2019 - korytarz w klatce C

23.04.2019 - widok elewacji od strony ul.Dzieci Warszawy

23.04.2019 - zako?czone prace na korytarzu klatki E

23.04.2019 - plantowanie ziemi pod ogrdki od strony zewn?trznej

23.04.2019 - gotowa klatka schodowa

23.04.2019 - prace ziemne w ogrdkach klatki C

23.04.2019 - zabezpieczone portale wok? drzwi wej?ciowych

23.04.2019 - wej?cie do klatki D

23.04.2019 - ostatnie prace przy wej?ciu do klatki schodowej

23.04.2019 - prace ziemne w ogrdkach

12.04.2019 - wykonana kanalizacja w ulicy Dzieci Warszawy i przy??cza do budynku

12.04.2019 - elewacja od strony parkingu

23.04.2019 - klatka schodowa E

12.04.2019 - gotowy wjazd do gara?u

12.04.2019 - wykonane przy??cze elektryczne pr?du docelowego do budynku

12.04.2019 - wjazd na teren osiedla i parking

12.04.2019 - monta? ostatnich elementw szklanych na balkonach

12.04.2019 - balkony od strony wschodniej

12.04.2019 - chodnik przed klubem fitness Zdrofit

12.04.2019 - budowa wjazdu do gara?u

12.04.2019 - lokal us?ugowy na parterze budynku

23.03.2019 - widok klatki A od strony ul.Dzieci Warszawy

12.04.2019 - gotowe przy??cze energetyczne do obiektu

23.03.2019 - gotowa posadzka w gara?u i znaki pionowe

12.04.2019 - elewacja od strony wschodniej

23.03.2019 - zielone patio - widok z dachu klatki B

23.03.2019 - prace ziemne w ogrdkach mieszka? dwupoziomowych

23.03.2019 - chodniki na dachu budynku

23.03.2019 - chodniki przed klatk? C, gotowe o?wietlenie parkingu

23.03.2019 - budowa tarasu od strony patio

23.03.2019 - widok budynku od strony ul.Dzieci Warszawy - klub fitness na parterze

23.03.2019 - prace ziemne na dachu

23.03.2019 - malowanie znakw poziomych w gara?u

23.03.2019 - wej?cie do klatki C

23.03.2019 - klatka A od strony ul.Dzieci Warszawy, wjazd do gara?u

23.03.2019 - budowa drogi dojazdowej do parkingu

23.03.2019 - klub fitness Zdrofit na parterze budynku

23.03.2019 - wej?cie do klatki E

28.02.2019 - elewacja budynku od strony ul. Dzieci Warszawy

28.02.2019 - uk?adanie chodnika do klatki C

28.02.2019 - monta? barierek na klatce schodowej

28.02.2019 - daszki szklane nad balkonami ostatnich kondygnacji

28.02.2019 - prace dekarskie na pawilonach dachowych

28.02.2109 - ostatnia warstwa pasadzki w gara?u podziemnym

28.02.2019 - aran?acja ogrdkw zewn?trznych od strony zachodniej

28.02.2019 - budowa chodnika do klatki C

28.02.2019 - prace ziemne na dachu

28.02.2019 - monta? sufitw podwieszanych i o?wietlenia w korytarzach

28.02.2019 - budowa parkingu na terenie osiedla

28.02.2019 - wej?cie do klatki schodowej

28.02.2019 - daszek nad balkonem

28.02.2019 -wylewanie ostatniej pow?oki posadzki w gara?u

28.02.2019 - uk?adanie chodnikw przed budynkiem

28.02.2019 - monta? elewacji granitowej od strony parkingu

28.02.2019 - prace ziemne przy budowie parkingu na terenie osiedla

7.02.2018 - monta? elewacji granitowej na parterze od strony ul.Dzieci Warszawy

7.02.2018 - impregnacja wylewki w gara?u pod ostatni? warstw? posadzki

7.02.2018 - prace wyko?czeniowe w komrkach lokatorskich

7.02.2018 - prace ziemne na dachu

7.02.2018 - prace malarskie i wyko?czeniowe w lokalach

7.02.2018 - aran?acja ogrdkw w mieszkaniach na parterze

7.02.2018 - monta? o?wietlenia na klatkach schodowych

7.02.2018 - okna dachowe do?wietlaj?ce klatk? schodow?

7.02.2018 - monta? skrzynki teletechnicznej w mieszkaniu

7.02.2018 - przygotowanie monta?u skrzynek pocztowych

7.02.2018 - elewacja granitowa na parterze budynku

7.02.2018 - o?wietlenie balkonu

7.02.2018 - zamontowany daszek nad balkonem

7.02.2019 - ostatnie prace instalacyjne w gara?u

15.01.2019 - widok elewacji od strony ul.Dzieci Warszawy

15.01.2019 - monta? granitowej elewacji na parterze

15.01.2019 - widok zielonego patio z dachu

15.01.2019 - przeszklone wej?cie do klatki schodowej C

15.01.2019 - ci?gi piesze na dachu

15.01.2019 - komrki lokatorskie

15.01.2019 - elewacja skrzyd?a D od strony patio

15.01.2019 - brama wjazdowa do gara?u podziemnego

15.01.2019 - widok budynku od strony zachodniej

15.01.2019 - monta? portalu wok? windy

15.01.2019 - widok tarasu na I pi?trze

15.01.2019 - prace instalacyjne w gara?u podziemnym

15.01.2019 - widok skrzyd?a B od strony ul.Dzieci Warszawy

6.12.2018 - gotowa elewacja od strony zachodniej (klatki E,D i A)

6.12.2018 - gotowe mieszkanie w klatce E

6.12.2018 prace izolacyjne przed lokalem u?ytkowym od frontu budynku

6.12.2018 - ostatnie prace elewacyjne na patio

6.12.2108 - prace brukarskie na dachu

6.12.2018 - gotowe mieszkanie w klatce D

6.12.2018 - gotowa elewacja klatki A

6.12.2018 - prace tynkarskie na dachu

6.12.2018 - prace instalacyjne w gara?u

6.12.2018 - prace wyko?czeniowe w klubie fitness

6.12.2018 - uk?adnie chodnika na dachu w klatce A

6.12.2018 - prace malarskie w mieszkaniu

6.12.2018 - widok balkonw od strony patio

6.12.2018 - prace izolacyjne przed wej?ciem do klubu fitness

6.12.2018 - monta? odwodnienia w gara?u

17.11.2018 - reklama dni otwartych na elewacji skrzyd?a E

17.11.2018 - zielone patio

17.11.2018 - gotowy korytarz w klatce C

17.11.2018 - mieszkanie przygotowane w standardzie deweloperskim

17.11.2018 - wej?cie do klatki C

17.11.2018 - widok patio z dachu klatki A

17.11.2018 - gotowe mieszkanie w stanie deweloperskim

17.11.2018 - monta? barierki w klatce C

17.11.2018 - portale drzwi wej?ciowych do mieszka?

17.11.2018 - monta? zadaszenia nad wyj?ciem na dach u?ytkowy

17.11.2018 - mieszkania parterowe w klatce C

17.11.2018 - gara? przygotowany do wykonania posadzki

17.11.2018 - prace dekarskie i ziemne na dachu

17.11.2018 - okna dachowe w zadaszeniu pawilonu na dachu

17.11.2018 - widok patio z dachu klatki A

17.11.2018 - portale drzwi wej?ciowych do mieszka?

17.11.2018 - winda w klatce schodowej C

17.11.2018 - widok na patio z ogrdka mieszkania parterowego

17.11.2018 - gotowe mieszkanie parterowego w klatce C

17.11.2018 - wej?cie do gara?u w klatce C

17.11.2018 - gotowy korytarz

17.11.2018 - gara? podziemny

17.11.2018 - zielone patio

2.11.2018 - widok budynku od strony ul.Dzieci Warszawy

2.11.2018 - widok klatki C od strony biura sprzeda?y

2.11.2018 - uk?adanie p?ytek gresowych na balkonie

2.11.2018 - prace elewacyjne od strony zachodniej (klatki D i E )

2.11.2018 - prace przygotowawcze pod chodniki i trawniki na dachu

2.11.2018 - prace elewacyjne w klatce B od strony ul.Dzieci Warszawy

2.11.2018 - prace ziemne na patio

2.11.2018 - prace tynkarskie i dekarskie na dachu

2.11.2018 - prace wyko?czeniowe w lokalu fitness Calypso

2.11.2018 - prace tynkarskie na patio

2.11.2018 - prace przygotowawcze pod uk?adanie tarasw w ogrdkach na patio

2.11.2018 - prace ziemne i tynkarskie na dachu

2.11.2018 - prace elewacyjne w klatce A

2.11.2018 - tynkowanie coko?u na patio

2.11.2018 - wej?cie do klatki C

2.11.2018 - monta? izolacji akustycznych w lokalu fitness Calypso

2.11.2018 - p?ytki gresowe w korytarzu klatki D

2.11.2018 - prace elewacyjne w skrzydle A i B od strony patio

2.11.2018 - pierwsze drzwi wej?ciowe do mieszkania zamontowane

2.11.2018 - prace elewacyjne od strony zachodniej (klatki E i D )

2.11.2018 - drzwi do komrek lokatorskich w gara?u

2.11.2018 - prace wyko?czeniowe w lokalu fitness Calypso - przygotowanie warstw pod wylewk?

2.11.2018 - posadzka w gara?u przygotowana do wykonana nawierzchni z ?ywicy

2.11.2018 - prace elewacyjne w klatce A od strony ul.Dzieci Warszawy

15.10.2018 - gotowa elewacja klatki C i E od strony wschodniej

15.10.2018 - gotowe posadzki w korytarzach

15.10.2018 - prace elewacyjne w klatce E od strony wschodniej

15.10.2018 - monta? odwodnienia deszczowego

15.10.2018 - gotowa elewacja na patio

15.10.2018 - gotowa posadzka w mieszkaniu

15.10.2018 - gotowa elewacja klatki C

15.10.2018 - prace elewacyjne od strony wschodniej (klatka D)

15.10.2018 - monta? wind

15.10.2018 - prace elewacyjne w klatce E od strony wschodniej

1.10.2018 - gotowa elewacja od strony wschodniej

1.10.2019 - prace elewacyjne od strony zachodniej

1.10.2018 - gotowa posadzka w mieszkaniu

1.10.2019 - ostatnie prace instalacyjne na dachu

1.10.2018 - prace elewacyjne na patio

1.10.2019 - instalacja CO w mieszkaniu

1.10.2018 - prace elewacyjne - widok budynku od strony p?nocnej

1.10.2018 - uk?adanie ocieplenia podposadzkowego w mieszkaniu

1.10.2018 - elewacja na patio przygotowana pod ostatni? warstw?

1.10.2018 - gotowa elewacja w klatce E

1.10.2018 - gotowa posadzka w mieszkaniu

1.10.2018 - prace elewacyjne w klatce E od strony zachodniej

3.09.2018 - widok inwestycji od strony ul.Dzieci Warszawy

3.09.2018 - prace elewacyjne na patio

3.09.2018 - prace hydroizolacyjne na dachu

3.09.2018 - prace elewacyjne na patio

3.09.2018 - prace tynkarskie w korytarzach

3.09.2018 - widok inwestycji od strony wschodniej

3.09.2018 - prace przy ocieplaniu budynku

3.09.2018 - zako?czone prace tynkarskie w lokalu

3.09.2018 - zako?czony monta? ostatnich okien

3.09.2018 - widok patio z dachu budynku

3.09.2018 - prace porz?dkowe w gara?u podziemnym

3.09.2019 - widok inwestycji od strony wschodniej

1.08.2018 - widok inwestycji od strony u.Dzieci Warszawy

1.08.2018 - widok patio z poziomu tarasw a I kondygnacji

1.08.2018 - tynkowanie lokali mieszkalnych

1.08.2018 - prace elewacyjne na patio

1.08.2018 - monta? instalacji w szachtach

1.08.2018 - prace elewacyjne

1.08.2018 - monta? okien od strony wschodniej

1.08.2018 - monta? instalacji elektrycznych w mieszkaniach

1.08.2018 - prace elewacyjne na patio

16.07.2018 - pierwsze wytynkowane mieszkania

16.07.2018 - widok budynku od strony ul.Dzieci Warszawy

16.07.2018 - widok patio z dachu

16.07.2018 - prace izolacyjne na patio

16.07.2018 - klatka B od strony wschodniej

16.07.2016 - wytynkowane mieszkanie dwupoziomowe

16.07.2016 - skrzyd?o D od strony zachodniej

16.07.2016 - wytynkowane mieszkanie dwupokojowe

16.07.2016 - skrzyd?o E od strony wschodniej

16.07.2016 - widok patio z dachu klatki A

19.06.2018 - widok patio z poziomu dachu

19.06.2018 - instalacja elektryczna w lokalu

19.06.2018 - budynek od strony zachodniej - dwupoziomowe mieszkania z ogrdkami

19.06.2018 - prace tynkarskie w lokalach

19.06.2018 - piony instalacyjne na kondygnacji

19.06.2018 - schody wewn?trzlokalowe w mieszkaniu dwupoziomowym

19.06.2018 - pierwsza warstwa hydroizolacji na zielonym dachu

19.06.2018 - prace przy hydroizolacji na patio

19.06.2018 - pierwsze wytynkowane mieszkanie

19.06.2018 - hydroizolacja na patio

19.06.2018 - schody wewn?trzlokalowe w mieszkaniu dwupoziomowym

19.06.2018 - widok skrzyd?a E od strony patio

19.06.2018 - hydroizolacja na dachu

19.06.2018 - widok patio z ostatniej kondygnacji

28.05.2018 - Widok skrzyd?a B od strony ul. Dzieci Warszawy

28.05.2018 - wjazd do gara?u podziemnego

19.06.2018 - ?ciany os?onowe i okna od strony patio

28.05.2018 - widok patio z dachu skrzyd

28.05.2018 - monta? instalacji w gara?u podziemnym

28.05.2018 - skrzyd?o E od strony zachodniej

28.05.2018 - zabezpieczone okna na taras na parterze

28.05.2018 - murowanie kominw na dachu

28.05.2018 - murowanie ?cian os?onowych w skrzydle E

28.05.2018 - ?ciany os?onowe w lokalu u?ytkowym (klub fitness)

28.05.2018 - skrzyd?o D od strony zachodniej. Okna na parterze i ?ciany zewn?trzne na kondygnacjach

28.05.2018 - ostatni strop na dachu

28.05.2018 - widok skrzyd?a E od strony patio

28.05.2018 - skrzyd?o C od strony wschodniej

28.05.2018 - ostatnie prace na dachu skrzyd?a D

28.05.2018 - skrzyd?o C od strony patio

7.05.2018 - skrzyd?o B od strony ul.Dzieci Warszawy

7.05.2018 - wn?trze lokalu us?ugowego na parterze

7.05.2018 - widok skrzyd?a E od strony patio

7.05.2018 - zbrojenie stropodachu w sekcji D

7.05.2018 - widok skrzyd?a E od strony p?nocnej

7.05.2018 - klatka C - widok od strony wschodniej

7.05.2018 - strop w gara?u ocieplony i pomalowany na bia?o

7.05.2018 - szalowanie stropu III kondygnacji w sekcji A

7.05.2018 - zbrojenie attyki na dachu sekcji D, wymurowane ?ciany dwch kondygnacji od strony patio

7.05.2018 - widok patio z dachu sekcji E

7.05.2018 - sekcja D od strony przysz?ych ogrdkw

18.04.2018 - klatka B od strony ul.Dzieci Warszawy

18.04.2018 - izolacja cieplna stropu gara?u

18.04.2018 - skrzyd?o C od strony patio

18.04.2018 - murowanie ?cian dzia?owych w lokalach mieszkalnych

18.04.2018 - skrzyd?a C i E od strony wschodniej

18.04.2018 - prace murarskie w lokalach

18.04.2018 - ?ciany os?onowe na parterze od strony patio

18.04.2018 - gara? podziemny

18.04.2018 - murowanie otworw drzwiowych w lokalach

5.04.2018 - widok skrzyd?a E od strony patio

5.04.2018 - prace zbrojarskie na stropie w sekcji C

5.04.2018 - skrzyd?o E od strony wschodniej

5.04.2018 - betonowanie stropu III kondygnacji w klatce E

5.04.2018 - widok inwestycji z biura sprzeda?y

5.04.2018 - widok patio z klatki E

5.04.2018 - skrzyd?o D od strony zachodniej - teren przysz?ych ogrdkw mieszka? dwupozimowych

5.04.2018 - pierwsze ?ciany dzia?owe w gara?u oraz izolacja stropu we?n? mineraln?

5.04.2018 - zbrojenie stropu w skrzydle B

5.04.2018 - klatka C od strony patio

5.04.2018 - szalowanie ?cian ?elbetowych na III kondygnacji

5.04.2018 - widok klatki C od strony p?nocnej

5.04.2018 - prace zbrojarskie na stropie klatki C

5.04.2018 - skrzyd?o B od strony wschodniej

5.04.2018 - widok patio z klatki A

19.03.2018 - widok placu budowy z biura sprzeda?y

19.03.2018 - zbrojenie stropu nad II kondygnacj? skrzyd?a C

19.03.2018 - widok patio z III kondygnacji skrzyd?a E

19.03.2018 - szalowanie ?cian ?elbetowych III kondygnacji

19.03.2018 - szalowanie s

19.03.2018 - zbrojenie stropu nad II kondygnacj

19.032018 - zbrojenie

19.03.2018 - prace zbrojarskie i ciesielskie

19.03.2018 - widok skrzyd

19.03.2018 - prace zbrojarskie

19.03.2018 - widok patio z parteru skrzyd

19.03.2018 - widok skrzyd

19.03.2018 - widok klatki D od strony patio

19.03.2018 - prace zbrojarskie na III kondygnacji klatki D

19.03.2018 - widok

19.03.2018 - widok patio z klatki E

19.03.2018 - zbrojenie stropu II kondygnacji klatki A

19.03.2018 - skrzyd

19.03.2018 - widok klatki C ze skrzyd

19.03.2018 - prace szalunkowe na III kondygnacji

19.03.2018 - skrzyd

5.03.2018 - betonowanie stropu I kondygnacji klatki C

5.03.2018 - zbrojenie stropu I kondygnacji klatki B

5.03.2018 - widok placu budowy z biura sprzeda

5.03.2018 - gotowy strop I kondygnacji w klatce C

5.03.2018 - gotowy strop I kondygnacji w klatce B

26.02.2018 - szalowanie stropu II kondygnacji naziemnej

26.02.2018 - zbrojenie

26.02.2018 - widok inwestycji od strony patio

26.02.2018 - druga kondygnacja skrzyd

26.02.2018 - zbrojenie s

26.02.2018 - zbrojenie

26.02.2018 - widok placu budowy z biura sprzeda

26.02.2018 - szalowanie stropu II kondygnacji skrzyd

26.02.2018 - II kondygnacja skrzyd

6.02.2018 - widok skrzyd

6.02.2018 - widok placu budowy z biura sprzeda

6.02.2018 - zbrojenie s

6.02.2018 - szalowanie s

6.02.2018 - zbrojenie p

6.02.2018 - pochylnia wjazdu do gara

6.02.2018 - zbrojenie p

6.02.2018 - dwie kondygnacje naziemne sekcji E

6.02.2018 - szlowanie s

6.02.2018 - widok klatki A od strony patio

6.02.2018 - prace na I i II kondygnacji sekcji C i E

6.02.2018 - zabezpieczanie zbrojenia przed opadami

6.02.2018 - widok sekcji C i E z biura sprzeda

15.01.2018 - zbrojenie

15.01.2018 - szalowanie stropu nad gara

15.01.2018 - szalowanie p

15.01.2018 - zbrojenie

15.01.2018 - szalowanie stropu nad gara

15.01.2018 - gotowe zbrojenie stropu I kondygnacji sekcji E

15.01.2018 - izolacja gara

15.01.2018 - zbrojenie stropu I kondygnacji

15.01.2018 - wykonana obsypka gara

15.01.2018 - betonowanie ostatnich s

27.12.2017 - widok placu bodowy z biura sprzeda

27.12.2017 - szalunek stropu I kondygnacji skrzyd

27.12.2017 - prace na I kondygnacji skrzyd

27.12.2017 - szalowanie stropu nad gara

27.12.2017 - przygotowanie do betonowania p

27.12.2017 - prace na I kondygnacji skrzyd

27.12.2017 - prace zbrojarskie p

27.12.2017 - I kondygnacja skrzyd

27.12.2017 - strop nad gara

27.12.2017 - sprawdzanie zbrojenia p

7.12.2017 - szalunki

7.12.2017 - zbrojenie p

7.12.2017 - zasypywanie gara

7.12.2107 - zasypywanie gara

7.12.2017 - prace zbrojarskie w sekcji B

7.12.2017 - prace zbrojarskie w sekcji C

7.12.2017 - widok budowy z biura sprzeda

7.12.2017 - betonowanie p

7.12.2017 - zbrojenie p

7.12.2017 - budowa docelowego wjazdu na osiedle

7.12.2017 - prace zbrojarskie noc

7.12.2017 - szalowanie

7.12.2017 - p

18.11.2017 - gotowy strop nad gara

18.11.2017 - betonowanie noc

18.11.2017 - podpory i d

18.11.2017 - widok placu budowy od strony po

18.11.2017 - szalunek p

18.11.2017 - gotowy strop gara

18.11.2017 - prace zbrojarskie w klatce C

18.11.2017 - widok placu budowy z gara


18.11.2017 - szalunek p

18.11.2017 - prace zbrojarskie pod patio

18.11.2018 - zbrojenie

18.11.2018 prace zbrojarskie w skrzydle C

18.11.2017 - widok placu budowy z biura budowy

4.11.2017 - Biuro sprzeda

4.11.2017 - Widok na plac budowy z biura sprzeda

4.11.2017 - Szalunek stropu nad gara

4.11.2017 - Prace zbrojarskie

4.11.2017 - Widok placu budowy od strony wschodniej

4.11.2017 - Szalowanie stropu nad gara

4.11.2017 - Zbrojenie p

4.11.2017 - Zbrojenie stropu nad gara

4.11.2017 - Monta

4.11.2017 - Prace zbrojarskie w sekcji C

4.11.2017 - P

18.10.2017 - Betonowanie p

18.10.2017 - Widok placu budowy od strony po

18.10.2017 - Betonowanie p

18.10.2017 - Kolejna partia stali prefabrykowanej

18.10.2017 - Zbrojenie

18.10.2017 - Betonowanie

18.10.2017 - Zbrojenie

18.10.2017 - Zbrojenie p

18.10.2017 - Widok gara

11.10.2017 - Betonowanie p

11.10.2017 - Prace przy p

11.10.2017 - Betonowanie wok

11.10.2017 - Widok budowy w kierunku po

11.10.2017 - Prace w sekcji E

11.10.2017 - Widok placu budowy w kierunku p

11.10.2017 - Gotowe zbrojenie sekcji B

29.09.2017 - Rozpocz

29.09.2017 - Zbrojenie p

29.09.2017 - Zbrojenie stopy szybu windowego

29.09.2017 - Prace zbrojarskie w skrzydle E

26.09.2017 - Przygotowania do monta

26.09.2017 - Stal zbrojeniowa na p

26.09.2017 - Monta

26.09.2017 - Dolne zbrojenie p

26.09.2017 - Stal zbrojeniowa i izolacje p

13.09.2017 - Prace przy budowie zaplecza

13.09.2017 - Monta

13.09.2017 - Widok na plac budowy z biura sprzeda

13.09.2017 - Wiuro budowy od strony wschodniej

13.09.2017 - Monta

13.09.2017 - Organizacja zaplecza

29.08.2017 - Widok wykopu od strony p

29.08.2017 - Betonowanie pod klatk

29.08.2017 - Widok wykopu od strony po

29.08.2017 - Wyr

29.08.2017 - Betonowanie drugiego pola

29.08.2017 - Pompa do betonu na placu budowy

29.08.2017 - Betonowanie drugiego pola

28.08.2017 - Wykop przygotowany pod drugie betonowanie

28.08.2017 - zako

28.08.2017 - betonowanie pierwszego pola

28.08.2017 - widok pierwszego pola od strony wschodniej

28.08.2017 - pierwsza p

28.08.2017 - pierwszy beton

28.08.2017 - ostatnie pomiary

28.08.2017 - przygotowanie do pierwszego betonowania

25.08.2017 - widok wykopu od strony wschodniej

25.08.2017 - ostatnie przeg

25.08.2017 - profilowanie wykopu pod pierwszy beton

25.08.2017 - widok wykopu od strony ul.Dzieci Warszawy

25.08.2017 - ostatnie prace ziemne w wykopie

4.08.2017 - Techniczna brama wjazdowa na teren budowy

4.08.2017 - Wyw

4.08.2017 - Gotowy wykop pod skrzyd

4.08.2017 - Gotowe ogrodzenie od strony ul.Dzieci Warszawy

4.08.2017 - Wykop pod skrzy

4.08.2017 -

4.08.2017 - Oznakowane ogrodzenie - ul. Dzieci Warszawy 4

4.08.2017 - Wykop od strony ul.Dzieci Warszawy (skrzyd

4.08.2017 - Widok inwestycji od strony ul.Dzieci Warszawy

4.08.2017 - Wykop od strony p

4.08.2017 - Miejsce po wyburzeniu budynku mieszkalnego

4.08.2017 - Widok placu budowy od strony bramy wjazdowej

4.08.2017 - Wykop pod skrzyd

4.08.2017 - Docelowa brama wjazdowa na teren budowy

4.08.2017 - Wykop pod skrzyd

29.07.2017 - Organizacja zaplecza budowy

29.07.2017 - Wjazd techniczny na teren budowy

29.07.2017 - Wykop pod klatk

29.07.2017 - Tyczenie wykopu pod klatk

29.07.2017 - Wyw

29.07.2017 - Widok placu budowy od strony bramy technicznej

29.07.2017 - Wyw

29.07.2017 - Wjazd na teren budowy od strony ul.Dzieci Warszawy

29.07.2017 - Ostatnie prace wyburzeniowe

29.07.2017 - Miejsce po budynku mieszkaniowym

25.07.2017 - ostatnie prace wyburzeniowe

25.07.2017 - likwidacja piwnicy budynku gospodarczego

25.07.2017 - zburzony budynek mieszkalny

25.07.2017 - ogrodzenie budowy od strony Dzieci Warszawy

25.07.2017 - pierwsze prace przy wykopie

25.07.2017 - brama wjazdowa na teren budowy

19.07.2017 - tyczenie terenu od strony p

19.07.2017 - zburzony budynek gospodarczy

19.07.2017 - pocz

19.07.2017 - rozpocz

19.07.2017 - tyczenie terenu